آموزش المنتور

ایجاد زوم در المنتور

کد css برای ایجاد زوم در بخش داخلی کد را در تب css سفارشی یا همان custom css قرار دهید.

				
					/المنتور دلتا*برای زوم بکگراند*/
selector{
overflow: hidden !important;
}
selector .elementor-background-overlay{
-webkit-transition: all 0.5s !important;
transition: all 0.5s !important;
-webkit-transform-origin: left;
transform-origin: left;
}
selector:hover .elementor-background-overlay{
-webkit-transform: scale(2);
transform: scale(2);
				
			

خروجی

ایجاد هاور در المنتور

کد css برای ایجاد هاور در بخش داخلی کد را در تب css سفارشی یا همان custom css قرار دهید.

				
					
selector{
opacity: 0;
transition: 0.5s ease-in-out;
}
selector:hover{
opacity: 1;
}
				
			

خروجی

ایجاد هاور با css در المنتور

من و تو پیشگامان آیندیم 

ایجاد هاور با css در المنتور

من و تو پیشگامان آیندیم 

ایجاد هاور با css در المنتور

من و تو پیشگامان آیندیم 

ایجاد هاور با css در المنتور

من و تو پیشگامان آیندیم 

قرار دادن شماره در دکمه

  • کد را داخل پیوند دکمه یا سایر آلمان ها قرار دهید 
  • به جای phone number شماره مورد نظر را بنویسد.
				
					tel:phone number

				
			

خروجی

لینک واتساپ و اینستگرام

  • کد را داخل پیوند دکمه یا سایر آلمان ها قرار دهید 
  • به جای phone number شماره مورد نظر را بنویسد.
  • کد 98 را قبل از شماره قرار دهید.
				
					https://api.whatsapp.com/send?phone=Phone_number&text= سلام. وقت بخیر! 
				
			
				
					https://instagram.com/username 
				
			

خروجی