قرارداد - طراحی سایت

قرار داد طراحی سایت و پشتیبانی وب سایت به دو صورت حضوری و آنلاین تنظیم می شود. اگر در نیشابور ساکن باشید می توانید به صورت حضوری در شرکت المنتور دلتا قرار داد را تنظیم کنید. البته این کار الزامی نمی باشد. و اگر در شهر دیگر ساکن هستید قرار داد به صورت آنلاین تنظیم می شود.

طراحی سایت نیشابور - قرار داد آنلاین

ارسال فرم هویتی